Doomaan winkel

Ruime tijd hebben wij op markten gestaan om verschillende produkten zoals: Sieraden, speelgoed, fantasyartikelen, kleding, huis-tuin artikelen, enz... aan onze klanten te brengen. Wij hebben reeds een begin gemaakt om een winkel in te richten met onze produkten die wij op de markten verkocht hebben.

Ook al is de winkel nog niet klaar met de inrichting zijn we toch al bezig met het klaar staan voor onze klanten indien zij iets nodig hebben. Daarbij hebben wij in de winkel ook een plaats voorzien voor onze digitale klanten.

Doomaan on site

Ongeacht dat wij een winkel runnen heb ik ook nog een andere aanbieding voor u.

Na een aantal jaren gezocht, geleerd en aangepast te hebben, kan ik webdesign, aplicatie's of het door u ontworpen programma voorzien van interactie via uw website. Het meeste van deze codering gebeurd in een taal PHP (Persoonlijke Hypertext Preprocessor) en My-SQL.

Andere scripting talen zoals bijv.: ASP.NET (Actieve Server Pagina's ) kunnen ook aangevraagd worden terwijl PHP toch een voorkeur heeft vanwege talloze eenvoud (voor mij gezien) in de ontwikkelomgeving.

Laat u overtuigen en kom eens langs met uw voorstel van een web-aplicatie, -script of -programma en krijg gelijk te weten indien ik uw aplicatie kan aanmaken en u het naar eigen voorstelling kunt gebruiken.